Tuesday, August 16, 2005


Sinh nhật Mẹ mà Susu được làm nhân vật chính nha. Con
ngồi yên một chỗ, mọi người cứ thay phiên chụp hình với
Susu giống như Susu là siêu sao ca nhạc vậy đó Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home