Tuesday, June 28, 2005


Su và chị Ngọc đi chơi công viên Lê Văn Tám hôm 19/06/05.
Hai đứa chơi với nhau thật vui. Hễ đứa này làm cái gì là
đứa kia bắt chước y chang luôn

Còn đây là ai mà "đẹp chai" quá vậy ta? Susu đoán thử xem Posted by Hello

Thursday, June 16, 2005


Mẹ đố Susu ai đây? Posted by Hello