Monday, May 16, 2005

Con và mẹ đi Sở thú hôm 16/04/2005.
Con voi này hay lắm, biết đá banh nữa đó. Posted by Hello

0 Comments:

Post a Comment

<< Home