Tuesday, May 17, 2005

Còn đây là ba con nè (chụp ngày 22.06.05). Posted by Hello

Monday, May 16, 2005

Con và mẹ đi Sở thú hôm 16/04/2005.
Con voi này hay lắm, biết đá banh nữa đó. Posted by Hello

He he..., hoa hậu tương lai đó nha. Posted by Hello