Sunday, April 10, 2005

Ah..mẹ ơi, cứu con với. Con chỉ quậy có chút
xíu mà đã bị "tạm giam" rồi mẹ ơi...
Posted by Hello

0 Comments:

Post a Comment

<< Home