Monday, April 11, 2005


Trái cây nào cũng hấp dẫn quá. Biết chọn trái nào bây giờ?? Posted by Hello

Sunday, April 10, 2005

Ah..mẹ ơi, cứu con với. Con chỉ quậy có chút
xíu mà đã bị "tạm giam" rồi mẹ ơi...
Posted by Hello


Ai cũng khen
con cười có
duyên ........
giống mẹ.