Thursday, March 03, 2005

Đây là hình gia đình con đó. Mọi nguời thấy con giống
ba con hay mẹ con? Con thích giống luôn cả hai cơ vì
con rất thích bài hát " Cả nhà thương nhau" lắm. "Ba
thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con
giống ba, cả nhà ta đều thương yêu nhau, xa là nhớ
gần nhau là cười"

0 Comments:

Post a Comment

<< Home