Thursday, March 03, 2005


Susu chụp tại nhà ông bà ngoại lúc gần
11 tháng tuổi (03-09-2004). Mọi người
thấy con có dễ thương không? Mẹ con
thích tấm hình này lắm vì mẹ nói trông
con rất xinh.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home